Privacy
Policy

Cookie
Beleid

Algemene voorwaarden

Alle juridische bull-shit vind je hieronder. Veel aangenaam en spanned leesplezier.
Samengevat : we gaan in alle eer en geweten handelen. We verkopen producten en hopen dat jij een eerlijke koper bent. We zullen ook ons best doen.
Moest je iets zien dat niet, klopt, laat het ons weten en dan lossen we het samen op.

Voorafgaand op dit drieluik:

tekst hier aanwezig op de website Ride, Just Ride vzw voor het laatst gewijzigd op 18/04/2021, omschreven als privacy policy, cookie policy, algemene voowaarden

Omschrijvingen en begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 • RJR, Ride Just Ride vzw, Ride, Just Ride : ongeacht onder welke naam onze vzw handelt .
 • De website: onder de website wordt verstaan alle domeinnamen gekoppeld aan Ride, Just Ride, waaronder ridejustride.nl, ridejustride.be en ridejustride.eu .
 • Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die onderdelen, kleding of accessoires koopt via de website.
 • Overeenkomst: een overeenkomst tussen RJR en Koper.
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door RJR georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de koper producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door RJR worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en RJR.
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper, als consument, gebruik kan maken van zijn wettelijke herroepingsrecht.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
 • Producten: alle goederen, zoals onderdelen, accessoires en kleding, die door RJR worden aangeboden.

Inleding over ons privacybeleid

Ride Just Ride geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Ride Just Ride. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 19/04/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Privacy Policy & Cookie Policy

Privacy policy voor Ride Just Ride vzw, eigenaar van www.ridejustride.eu | RJR, Ride Just Ride vzw, Ride, Just Ride | alle domeinnamen gekoppeld aan Ride, Just Ride, waaronder ridejustride.nl, ridejustride.be en ridejustride.eu .

Punt 1   Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.ridejustride.eu is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Punt 2   Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.ridejustride.eu te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Punt 3   Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Ride Just Ride vzw en specifiek www.ridejustride.eu, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is [email protected].

Punt 4   Monitoren gedrag bezoeker

www.ridejustride.eu maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte startpagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Punt 5   Gebruik van cookies

www.ridejustride.eu plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Punt 6   Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Punt 7   Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door www.ridejustride.eu te beïnvloeden. In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Punt 8   Onze adverteerders

Op www.ridejustride.eu adverteren meerdere partijen, die allemaal hun eigen cookies plaatsen. RJR kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor cookiebeleid van derden.

Deze adverteerders gebruiken technologie voor hun advertenties en de links in hun advertenties die direct door uw browser worden herkend. Ze gebruiken onder meer automatische herkenning van IP-adressen die rechtstreeks naar de adverteerder wordt gestuurd.

Daarnaast worden cookies, javascript en eventueel webbeacons ingezet om te monitoren hoe effectief de campagnes van deze partijen zijn. www.ridejustride.eu heeft noch invloed noch controle over de cookies, het javascript en de webbeacons die onze adverteerders gebruiken.

Punt 9   Privacy policy van adverteerders/derde partijen

Voor meer informatie over de privacy policy van onze adverteerders en derde partijen die verbonden zijn aan deze website, kun u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen. www.ridejustride.eu kan geen invloed uitoefenen op deze cookies en de privacy policy van door derden geplaatste cookies. Deze cookies vallen buiten het bereik van de privacy policy van www.ridejustride.eu.

Punt 10   DART-cookie van Google

Het gebruik van een DART-cookie door Google, maakt het mogelijk dat er advertenties op onze website worden getoond. Daarnaast wordt deze cookie gebruikt voor het tonen van advertenties op andere websites. U kunt er voor kiezen om geen gebruik meer te maken van de DART Cookie. Dat doet u door de volgende website te bezoeken: DART.

Punt 11   Informatie van kinderen

Wij vinden het belangrijk om te zorgen voor extra bescherming voor kinderen die online actief zijn. We moedigen ouders en opvoeders aan om samen tijd online te besteden. Op die manier kunt u zien hoe uw kinderen zich online gedragen, wat ze precies online doen en kunt u helpen in het sturen van hun gedrag.

www.ridejustride.eu verzamelt geen informatie van kinderen jonger dan 13 jaar oud. Mocht u constateren dat deze regel wordt overtreden door ons of ons team, neemt u dan contact met ons op via bovenstaande contactmogelijkheid. Wij doen het nodige om deze fout dan recht te zetten.

Punt 12   Aansprakelijkheid

RJR, www.ridejustride.eu, Ride Just Ride kan niet aansprakelijk gesteld worden voor inhoud op zijn website. Vele inhoud werd aangeleverd door derden en/of geschonken door derden via mail of toegelaten te gebruiken via social media. Indien een wettelijke eigenaar die kan aantonen dat hij eigenaar is van bepaald materiaal, moet deze eigenaar zich eerst via mail adresseren en/of aangetekend schrijven naar de maatschappelijke hoofdzetel van RJR en ons minstens 30 dagen de tijd geven om desbetreffende info te verwijderen. Er kan in geen beding aanspraak gemaakt worden op een schadevergoeding indien Ride Just Ride niet voldoet aan deze tijdspanne. RJR zal steeds in eer en geweten handelen.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

WooCommerce
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Atmos Hosting. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. AndersAtmos Hosting heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. AndersAtmos Hosting is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

 

WooCommerce

 Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hosten onze webwinkel op een server in eigen beheer. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

 Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Atmos Hosting. Atmos Hosting verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Atmos Hosting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Atmos Hosting is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Office365
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

stripe

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Stripe. Stripe verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Stripe heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Stripe behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Stripe deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Stripe’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Stripe bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Algemene voorwaarden

Inleiding
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Ride Just Ride. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Tot zover de inleiding.


Punt 1 – Toepasselijkheid voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten, leveringen en werkzaamheden van RJR, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 • Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld op deze pagina. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal RJR voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangegeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij RJR zijn in te zien.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Deze tekst is dus hier ten allen tijde voor voorhand, tijdens en nadien in te kijken op deze pagina.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifiek product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de koper zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 • Eventuele voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door RJR uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 • Wanneer door RJR gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop RJR de onderhavige voorwaarden toepast.
 • Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met RJR in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst en zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door RJR vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 • RJR behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 • In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de opdrachtgever en RJR gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.

Punt 2 – Aansprakelijkheid

 • RJR is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door RJR en schade als gevolg van (contractuele) boetes, waaronder boetes wegens het niet halen van enige (op)levertermijn, ontstaan door verkrijgen, dan wel (al dan niet foutief) monteren van onderdelen verkregen op grond van een overeenkomst met RJR. Dit kan ook nooit naar aanleiding van het ontvangen van feedback, dan wel uitspraken/advies m.b.t. uitvoering, producten en toepassingen. Advies of uitspraken van RJR m.b.t. uitvoering, producten en toepassingen dienen te allen tijde door de klant gecontroleerd te worden.
 • RJR geeft geen garantie omtrent de permanente of beveiligde toegang tot haar diensten. Daarom sluit Ride, Just Ride, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden uit. Ride Just Ride is niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit gebruik van de website door koper.

Punt 3 – Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. Als RJR gebruik maakt van afbeeldingen, kan gebruik worden gemaakt van afbeeldingen die zeer nauw verbonden zijn aan de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten (bijvoorbeeld voor een ander type).
 • Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden RJR niet. In alle gevallen beslist RJR of sprake is van een (kennelijke) vergissing of (kennelijke) fout.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
  Dit betreft in het bijzonder:
 • de staat van het onderdeel te weten ‘Nieuw’ of ‘Gebruikt’;
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de omschrijving van het onderdeel;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.

Een samengestelde prijsopgave verplicht RJR niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

Punt 4 – De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in punt 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt RJR onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft RJR passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van dat en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal RJR daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • RJR kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien RJR op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • RJR zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de koper de volgende informatie, schriftelijke of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen of wijzen op de vindplaats van:
 1. het bezoekadres van de vestiging van RJR waar de koper op afspraak met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  • in geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering

Punt 5 – Herroepingsrecht consument bij levering van onderdelen, kleding of accessoires

 • Bij aankoop van producten heeft de koper, mits sprake is van een consumentenkoop, de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden tot veertien dagen, tenzij sprake is van een van de navolgende uitzonderingen. RJR mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • De in punt 6 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper, of een vooraf door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. als de koper in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. RJR mag, mits hij de koper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
  • Tijdens deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het onderdeel en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het onderdeel wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de onderdelen met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking en de gebruikte verzendverpakking aan Ride, Just Ride retourneren, conform de door RJR verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  • De koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in punt 6.
  • RJR zal na retourzending van de onderdelen, kleding of accessoires het totaalbedrag van de bestelling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terug storten op het rekeningnummer van de koper. Verzendkosten van RJR bij de aankoop zullen niet worden vergoed bij terugbetaling.
   Bij gebruikssporen zal er een dossier opgemaakt worden en deze foto’s worden dan ook als bewijs voorgelegd bij de verzender.
  • Retourpakketten moeten aangetekend verzonden worden naar RJR.

Punt 6 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de koper

 • Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit schriftelijk binnen de bedenktermijn of op andere ondubbelzinnige wijze aan Ride, Just Ride. Dus binnen de 7 dagen na betaling.
 • Zo snel mogelijk, maar binnen veertien dagen vanaf de dag volgend op de in punt 7 bedoelde melding, zendt de koper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Ride, Just Ride. Dit hoeft niet als RJR heeft aangeboden het product zelf af te halen. De koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 • De koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door RJR verstrekte redelijke en duidelijke instructie.
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.
 • De koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als RJR aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de koper de kosten voor terugzending niet te dragen. In alle andere gevallen, betaalt de koper de rechtstreekse kosten van terugzenden.
 • RJR hanteert een retourbeleid dat is gepubliceerd op de website, namelijk op deze pagina.

Punt 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

De in punt 6 genoemde uitzonderingen op het herroepingsrecht geldt voor producten:

 1. die niet compleet, niet nieuw (gebruikt), niet origineel verpakt of vuil zijn door toedoen van de koper;
 2. die door RJR tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 3. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 4. wanneer deze na de levering op grond van hun geaardheid onlosmakelijk met andere goederen werden vermengd;
 5. die snel kunnen bederven of verouderen;
 6. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop RJR geen invloed heeft;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken; en
 8. overeenkomsten voor de levering van verzegelde producten die omwille van de bescherming van de gezondheid of hygiëne niet voor teruggave geschikt zijn, wanneer hun verzegeling na de levering werd verwijderd.

Punt 8 – Levering en uitvoering

 • Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan RJR kenbaar heeft gemaakt.
 • Indien levering plaatsvindt aan een consument in opdracht van een niet-consument (B2B2C of dropshippng), wordt geacht sprake te zijn van een levering aan niet-consument en is geen sprake van consumentenkoop.
 • indien levering van een besteld onderdeel onmogelijk blijkt te zijn, zal RJR het reeds betaalde bedrag door koper zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vanaf 30 dagen terugstorten op rekening van de koper.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust vanaf het moment van verzending bij de koper, tenzij sprake is van consumentenkoop in welk geval het risico van verzending rust bij RJR.
 • Ride Just Ride zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal RJR geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden met uitsluiting van enig recht op eventuele schadevergoeding.
 • Na ontbinding conform het vorige lid zal RJR het bedrag dat de koper betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Punt 9 – Betaling
Onderdelen worden pas verzonden na betaling tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Tot die tijd zijn de onderdelen gereserveerd voor koper met een maximale duur van 14 dagen. Mocht om welke reden dan ook het RJR hier nooit aansprakelijk voor.

Punt 10 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 1. De koper kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De koper kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De koper kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Ride Just Ride voor zichzelf heeft bedongen.

Punt 11 – Overmacht

 • Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld of voor haar rekening komende omstandigheden, waaronder onder andere wordt verstaan:

– overmacht van toeleveranciers van RJR.
– overheidsmaatregelen.
– storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatie faciliteiten.
– oorlog, oproer en rellen.
– natuurrampen, epidemieën en ziekte in het algemeen;
– werkbezetting.
– algemene vervoersproblemen van derden of RJR zelf.
– de afwezigheid van personeelsleden, vrijwilligers of werkkrachten.

 • Indien door een dergelijke overmacht of omstandigheden die de normale gang van zaken binnen RJR belemmeren (bijvoorbeeld brand, transport- of arbeidsmoeilijkheden) tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst uit te voeren, heeft RJR het recht om zonder enige aansprakelijkheid of schadevergoeding, ter haar keuze:
  – de uitvoering maximaal drie maanden op te schorten
  – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst, door een schriftelijke mededeling te beëindigen.

 Punt 12 – Rechtskeuze en geschillen

 • Op de tussen koper en RJR gesloten overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing.
 • Geschillen tussen koper en RJR worden beslecht door de bevoegde rechtbank in het arrondissement van Mechelen of van vestiging van RJR tenzij regels van dwingend recht anders bepalen.
 • Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de koper zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan RJR heeft voorgelegd.
 • Uiterlijk 6 maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de rechtbank aanhangig worden gemaakt.
 • Wanneer de koper, mits consument, een geschil wil voorleggen aan de rechtbank van Mechelen, is RJR aan deze keuze gebonden. Wanneer RJR dat wil doen, zal de koper binnen drie weken na een daartoe door RJR schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt RJR de keuze van de koper niet binnen de termijn van drie weken, dan is RJR gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 • De rechtbank van Mechelen zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan RJR uitstel van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.


  Algemeen doel van de verwerking

  Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

  Automatisch verzamelde gegevens

  Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

  Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

  In voorkomende gevallen kan Ride Just Ride op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

  Bewaartermijnen

  Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Privacy en intellectuele eigendomsrechten
Deze website(s) is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay- out en de tekst auteursrechtelijk beschermt. Niets van deze website mag zonder toestemming van RJR of de oorspronkelijke fotografen worden gebruikt voor andere websites of bedrijven. Oorspronkelijke fotografen zijn niet altijd vernoemd per foto. Bij discussie van echtheid zal deze foto verwijderd of aangepast worden binnen de 30 kalenderdagen na schriftelijke melding zonder enig gevolg voor fotograaf of RJR.
Voor privacy lees dan het gedeelte van ‘privacy policy’.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten. Zie ook Cookies boven op deze pagina.

 

Pin It on Pinterest

Share This